PUR-schuim en gezondheidsklachten

Een een aantal gevallen hebben bewoners melding gemaakt van gezondheidsklachten na het aanbrengen van PUR-schuim voor vloerisolatie. Bij het aanbrengen worden ter plekke twee stoffen gemengd. Als de mengverhouding van deze stoffen niet goed is, kan een verhoogde hoeveelheid gas vrijkomen. Het vermoeden bestaat dat bewoners met klachten hier ziek van werden. Het gas kan alleen in de woning vrijkomen als het PUR-schuim ter plekke gemengd wordt; bij kant en klare PUR producten zoals PUR-schuimisolatieplaten zijn dit soort klachten uitgesloten.

Onderzoeksinstituut TNO heeft in augustus 2013 geconcludeerd dat de kans op gezondheidsklachten klein is bij het correct aanbrengen van PUR-schuim vloerisolatie in een woning met een betonnen vloer, maar dat klachten niet volledig uit te sluiten zijn.

ls reactie op de klachten heeft de Europese brancheorganisatie voor PUR-schuim en de branche-organisatie van verwerkers van gespoten PUR-schuim de richtlijnen voor het aanbrengen van PUR-schuim aangescherpt:

Bewoners moeten voortaan tijdens en kort na de werkzaamheden hun huis uit als de woning met PUR-schuim wordt geïsoleerd.

Er komt een verplichte opleiding, certificering en onafhankelijke controle van verwerkers en certificering en controle van installaties voor gespoten PUR-schuim.

Voorlichting aan bewoners is verplicht over veiligheidsmaatregelen vooraf, tijdens en na het aanbrengen van gespoten PUR-schuim.

Voor isolatiebedrijven komt er een nieuw streng Europees certificaat. Je kunt hier naar vragen als je een bedrijf zoekt voor het uitvoeren van vloerisolatie met PUR-schuim. INSULA heeft een lijst met gecertificeerde bedrijven die onafhankelijk worden gecontroleerd op de kwaliteit van het uitgevoerde werk volgens de nieuwe richtlijnen. Consumenten kunnen INSULA bellen om te vragen welke bedrijven op de lijst staan, Ook bedrijven die aangesloten zijn bij de branchevereniging VENIN voldoen aan de eisen.