Wat is de Duurzaamheidslening?

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert.

Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u energie* en woont u comfortabeler. Niet alleen fijn voor u, maar ook goed voor het milieu.

*Bij gelijkblijvende energieprijzen, uw gebruik van voorzieningen en apparatuur zoals verwarming/ thermostaat niet veranderd is en de energiebesparende maatregel adequaat is uitgevoerd door een deskundig aannemer of installateur.

Kom ik in aanmerking voor de Duurzaamheidslening?

Om in aanmerking te komen voor een Duurzaamheidslening moet uw gemeente of provincie de Duurzaamheidslening aanbieden. Het is verstandig eerst na te gaan of uw gemeente of provincie een Duurzaamheidslening biedt. Niet alle gemeenten en provincies doen dit.

Voordat u een Duurzaamheidslening kunt aanvragen, stelt uw gemeente vast of u voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Duurzaamheidslening aanvragen

Gemeentes en provincies vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Nadat u van uw gemeente een aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgen wij (SVn) de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.Het aanvraagproces

1. U informeert bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor de Duurzaamheidslening. Als u aan alle voorwaarden voldoet en uw gemeente gaat akkoord met uw geplande energiebesparingsmaatregelen, krijgt u van uw gemeente een toewijzingsbrief. Hierin staan de hoofdsom, het rentepercentage en de looptijd van de lening. Ook ontvangt u een aanvraagformulier en checklist.

2. Financiële beoordeling van uw aanvraag

U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt dit samen met alle andere benodigde documenten (zie checklist) naar ons (SVn). Uw aanvraag wordt vervolgens getoetst op haalbaarheid. Bij een negatieve toetsing ontvangt u bericht van ons.

3. U ontvangt een offerte voor de Duurzaamheidslening

Bij een positieve toets ontvangt u een offerte met de overeenkomst van geldlening. Hierin staan: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd en de overige voorwaarden. Ook ontvangt u een Toelichting en de Algemene bepalingen.