Overzicht subsidies

Hernieuwbare energie

Bent u bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare Energie. 

ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Inzet agrarisch natuurbeheer als ecologisch aandachtsgebied.

Wilt u uw Subsidie Natuur en Landschap - agrarisch (SNL-a) en/of Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) (voor een deel) inzetten als ecologisch aandachtsgebied (EA)?

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Subsidie energie- innovatie- topsector Energie

Voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

Werkt u bij een woningcorporatie of verhuurt u een of meer woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt? En wilt u de energieprestatie van uw bestaande huurwoningen verbeteren?

Subsidie Waterstof pilotregeling

Werkt u als ondernemer samen in een pilotproject met waterstof als energiedrager? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterstof. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI-Energie)

Werkt u aan complexe, multidisciplinaire vraagstukken binnen de energietransitie, met een sterke maatschappelijke component?

Vergroeningsbetaling

De vergroening is in het leven geroepen om biodiversiteitverlies en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan. Als landbouwer moet u rekening houden met het behoud van platteland, het milieu en de leefomstandigheden van dieren.

Wind op zee R&D

Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Maak dan gebruik van de subsidie Wind op zee R&D.

Bio-economie in Horizon 2020

Subsidie voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op het terrein van voedselzekerheid, duurzame landbouw, exploiteren van leven in zee en bio-economie.

CEF Transport

Subsidie voor ondernemingen, overheden of samenwerkingsverbanden die willen meebouwen aan een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Joint Industry Project JIP

Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het verduurzaming van het industriële energiesysteem? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. De subsidie Joint Industry Project (JIP) ondersteunt projecten van ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

Risico's dekken voor aardwarmte 2018

Garantstelling voor ondernemers die investeren in aardwarmteprojecten.